Kurumsal Değerlerimiz

Küresel düşünmek, sürdürülebilirlik, değer üretmek, güvenilirlik, etik olmak, aile olmak değerleri yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır ve tutku, cesaret, bereket ile birleşerek işlerimizi yaparken bize yol gösterir

Küresel Düşünmek

Pasifik Grubu olarak tüm işlerimizde yerel etik değerleri ve kültürü korurken küresel bir vizyon ve kalite ortaya koyuyoruz. Bu küresel vizyon, temel anlamda kendisini tasarımda, planlamada, iş birliklerinde, kalite, insan kaynakları ve tedarik zinciri yönetiminde gösteriyor.

Pasifik olarak tedarik süreçlerinde, tasarımda ve geliştirmede, maliyetten önce küresel düzeyde kaliteye önem veriyoruz. Proje tasarımlarında küresel trendleri takip edip, küresel ortak akıldan faydalanıyor, yerli ve yabancı isimlerle ortak takımlar kuruyoruz İnsan kaynaklarını en önemli değer olarak görüyor ve koruyoruz. Yenilikçi düşünceyi teşvik ediyoruz. İş birlikleri ve paydaşlıkları, kısa vadeli değil, uzun vadeli ve küresel ölçekte kuruyoruz.

Pasifik olarak düşünce ve stratejilerimizi sınır ötesine taşıyacak ufka ve yeteneğe sahip olduğumuzu yaptığımız her işte gösteriyoruz.

Etik Olmak

Kültürümüzden ve bu topraklardan beslendiğimiz etik değerleri unutmadan küresel bir vizyon sergiliyoruz. Operasyonlarımızı maksimum iş sağlığı ve güvenliği politikaları çerçevesinde yapıyoruz. İnsan yaşamını ve onurunu en üst değer olarak görüyoruz.

Açık, adil, dürüst olduğumuz, birbirimize güven ve saygıyı dikkate alan kapsayıcı bir çalışma kültürünü teşvik ediyoruz. Etik işletme pratiklerine bağlı kalmak, erdemli olmak, bizim için hem insani bir görev hem de ticari bir değerdir.

İçinde yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor, sosyal sorumluluk projelerine destek oluyoruz.

Sürdürülebilirlik

Biz, insanlar, organizasyonlar ve doğa ile olan tüm ilişkilerimizde sürdürülebilir kazan-kazan politikaları izliyoruz.

Sürdürülebilir bir toplum ve ekonomi için doğaya azami saygı gösteriyoruz. Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasına, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına, kaynakların israf edilmemesine özen gösteriyoruz.

İnsanlarla olan ilişkilerimizde, müşterilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla uzun ve güvene dayanan ilişkiler kuruyoruz. Çalışanlarımıza değer veriyor; yenilikçi, cesur bir iş gücü üretiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla kurduğumuz sürdürülebilir uzun ilişkiler ile iş süreçlerindeki tecrübelerimizi artırıyoruz. Şirketlerimizin kaynaklarını müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini karşılamaya adayan bir felsefe, şirketimizin odak noktasını oluşturuyor. Geçmişten bugüne müşterilerimizle kurduğumuz sürdürülebilir, kaliteli ilişkiler sadık müşteri kitlemizi oluşturuyor; bunun sonucunda bize duydukları güven, proje finansmanlarımızı güçlendiriyor.

Tedarikçi firmalar ve paydaş organizasyonlarla güvene dayanan, birlikte başarmak, birlikte büyümek ideali çerçevesinde hareket ediyoruz.

Aile Olmak

Biz sürdürülebilir başarıyı nesiller boyunca ilerletmeye çalışan bir aile şirketler grubuyuz. Aile olma vasfımız, çalışma arkadaşlarımızı da kapsayarak geniş bir aileye ve “biz”e dönüşüyor. Biz, geniş bir aile olduğumuzun farkında olarak birbirimize karşı sevgi ve saygıyı geliştiriyor, iş yaparken de tutkulu ve cesur davranıyoruz.

Bize göre, aile ve çocuklar toplumumuzun en değerli parçalarıdır. Toplumun aile yapısı ne kadar sağlam olursa, toplum da, o toplumda çalışan bireyler de, şirketler de, ekonomi de o kadar güçlü olur. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve şirket içi politikalarımız ile aile değerlerini ve kültürünü koruyup desteklemeye çaba gösteriyoruz.

Değer Üretmek

Biz, kârdan önce insanlar için değer üretimine odaklanıyoruz. Ürettiğimiz değerler ise kısa, orta ve uzun vadede daima kâr getiriyor. Detaylı düşünülmüş, yetenekli insanlar tarafından sınırsız hayal gücüyle işlenmiş, akıldan ve teknolojiden beslenen bir felsefeyle, tasarım, kalite ve yatırım değeri üretiyoruz.

İş yaptığımız sektörlerde ikame yerine ilk olmayı ve iz bırakmayı amaçlıyoruz. Yeteneklerimizi, sürdürülebilir değer kazanan projelere dönüştürüyoruz. İnşaat projelerimiz, lansmanlarının yapılması ile satışa çıkıyor ve proje tesliminden önce ve sonra her sene yatırım değeri kazanıyor.


İnsanın kendini ifade etme yöntemlerinden biri olan tasarım, bizim için vazgeçilmez bir unsur... Ancak biz tasarımdan, sadece kâğıt üzerinde görülen çizimleri anlamıyoruz. Bizim için tasarım, hayatın her alanına yansıyan bir üretim biçimi ve yaşam estetiği.

Çalışma arkadaşlarımızın her biri kendilerine değer verildiğini hissettiği için konumları ne olursa olsun katkı sağlama ve fark yaratma şansına sahip olduklarını biliyorlar. Çünkü biz, değeri üretenin insanlar olduğunu biliyoruz.

Değer üretiminde başarılı olmamızın nedenleri; küresel vizyonumuz, iyi planlama ve araştırma ile değer yaratacak alanlara yatırım yapmamız, başarı ve başarısızlıktan öğrenmemiz, insan kaynaklarına yatırım yapmamız, özgünlüğümüz, her birimde sürekli iyileştirme için çaba sarf etmemiz ve sıkı çalışmamız...

Güvenilirlik

Sürdürülebilir değer üretmenin temelinde güven duygusunun yattığına inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, kurum ve organizasyonlarla uzun vadeli, güvene dayanan ilişkiler kuruyoruz.

Harekete geçmeye odaklanarak alanında en iyi ve güvenilir takımları kuruyoruz.Sağlıklı kararlar ilkesini teşvik ediyor, en iyi insanlarla yan yana oluyor ve tartışıyoruz. Kendi içinde güven yaratan bir şirket kültürünü destekliyor; yazılı olmasına gerek duymadan sahip çıktığımız iş etiğimiz ve değerlerimiz ile tüm işlerin güvenle ve mükemmellikle yapılmasını hep birlikte sağlıyoruz.

Müşterilerimize başarabileceğimizden fazlasını vaat etmezken, söz verdiğimizden daha fazlasını başarıyor; sözlerimizi daima tutuyoruz. Ürün, hizmet ve ilişkilerimizde en yüksek kalite için çaba gösteriyor, kusursuzluğu hedefliyoruz.

Tutku, Cesaret, Bereket

Yaptığımız her şeyin merkezinde yer alan "küresel düşünmek, sürdürülebilirlik, değer üretmek, güvenilirlik, etik olmak, aile olmak” gibi değerlerimiz, tutku, cesaret ve bereket ile birleşerek işlerimizi yaparken bize yol gösteriyor.

Biz, hangi sektör olursa olsun işlerimizi yaparken içsel bir motivasyon ve coşkuyla hareket ediyoruz. Bu derin tutku, yeteneklerimiz ve değerlerimizle birleşiyor; sorumluluk duygumuzu ve üretim azmimizi artırıyor, işlerimize hiç azalmayan bir heyecanla yaklaşmamızı ve hep dinamik kalmamızı sağlıyor.

Daha önce yapılmayanları hayata geçirmek için bilimi, tekniği ve teknolojiyi sonuna kadar kullanmak, cesaretle kararlar almak ve sınırları zorlamak gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, büyük düşünüyor, akıl ve mantıktan ayrılmıyor ve cesur davranıyoruz.

Ve bereket… Dürüstlük, doğruluk, hakkaniyet, paylaşmak, şükretmek, inanç ve cömertlikle gelen bereketin değerini çok iyi biliyoruz.

ÇEKİNCE

Bu internet sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Pasifik GYO bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilere daire gecikmeler ve eksik veya hatalı bilgilerden internet sitesinin kullanımında doğabilecek zarar veya hasarlardan Pasifik GYO hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Pasifik GYO yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Bu internet sitesi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu internet sitesinde hiçbir şey Pasifik GYO veya Topluluk şirketlerinin hisselerine yatırım yapmaya yönelik değildir. İnternet sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Pasifik GYO ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.